Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, strādājot ārzemēs – uzzini savas tiesības un pienākumus

Ikviens strādājošais zina, ka nodokļi ir neatņemama pieauguša cilvēka dzīves daļa. Lai gan nodokļu nomaksu nevar nosaukt par patīkamu, tomēr tā ir vitāli svarīga valsts dzīvotspējai un tās iedzīvotāju labklājībai. Ja tava dzīvesvieta ir Latvija, nodokļu nomaksa ir vienkārša un saprotama, taču kā rīkoties tiem, kuri ienākumus vismaz daļēji gūst ārvalstīs?

Varam tevi iepriecināt – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, strādājot ārzemēs, daudzās situācijās nav jāmaksā. Turpini lasīt un uzzini, ko par IIN nomaksu Latvijas rezidentiem saka likums!

Kas ir IIN un rezidenti?

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir viens no pamata nodokļu veidiem, kas tiek piemērots juridisko un fizisko personu ienākumiem. Pēc nodokļu reformas Latvijā tiek piemērota diferencēta IIN likme.

Fiziskajām personām aktuālākā ir IIN darba algas likme:

  • 20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 eiro;
  • 23 % – mēneša ienākuma daļai virs 1667 eiro.

Autoratlīdzības un ienākumi no kapitāla tiek aplikti ar 20% IIN likmi, gada ienākumiem no saimnieciskās darbības tiek piemērots progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Rezidenti ir Latvijas Republikā deklarētās personas, kā arī personas, kuras uzturas Latvijā vismaz 183 dienas gadā. Ja tu strādā ārzemēs, taču neesi paziņojis Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savas rezidences maiņu, VID uzskata tevi par par Latvijas nodokļu maksātāju.

Vai tas nozīmē, ka ārvalstīs gūto ienākumu deklarēšana un nodokļu nomaksa ir obligāta? Ne vienmēr. Par to vairāk raksta turpinājumā.

Ienākuma nodoklis, strādājot ārzemēs – jāmaksā vai nē?

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes Eiropā ir atšķirīgas, jo ES nav vienotas IIN nodokļu politikas. Nodokļi Anglijā ir no 20% līdz 45%, atkarībā no ienākumu apjoma. Darba algas nodokļi Vācijā ir no 0% līdz 45%, un procentu likmi ietekmē ne tikai ienākumu apjoms, bet arī ģimenes statuss – precējies vai neprecējies.

Ja tu gūsti savu ienākumu lielāko daļu ārzemēs, tavs ārzemju darba devējs pats maksā ienākuma nodokli.

Un tomēr daudzus ārzemēs strādājošos uztrauc, vai nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā dubultojas? Vai tev, kā Latvijas rezidentam, kaut kas jāmaksā papildus? Tas ir atkarīgs no tā, kur tieši esi nodarbināts.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā:

  • Ja tu strādā ārpus ES robežām,
  • Ja gūsti ienākumus valstī, ar kuru Latvija nav noslēgusi nolīgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu,
  • Ja gūsti ienākumus nevis no algota darba, bet no saimnieciskās darbības, darījumiem ar īpašumu, no dividendēm u.tml.

Labā ziņa – jau pāris gadus fiziskās personas rezidenta ārvalstīs gūtie ienākumi nav jādeklarē VID elektroniskajā sistēmā, ja nauda ir nopelnīta citā ES valstī. Taču vēršam tavu uzmanību, ka arī šis atvieglojums attiecas tikai uz darba algas ienākumiem. Bet ienākumi no saimnieciskās darbības, dividendēm, nekustamā īpašuma pārdošanas, jādeklarē tāpat kā iepriekš.

Lai deklarētu ienākumus, rezidentam jāaizpilda gada ienākumu deklarācija VID elektroniskās sistēmas mājaslapā. Atgādinām, ka obligāto ienākumu deklarāciju aizpildīšanas termiņš ik gadu ir 1. jūnijs.

Pilnu informāciju par nodokļu likmēm meklē VID mājaslapā.

netcredit-IIN-1

Ko nozīmē nodoklis par dāvinājumu?

Daudzi ārzemēs strādājošie Latvijas valstspiederīgie sūta Latvijā palikušajiem tuviniekiem naudu. Tas tiek uzskatīts par dāvinājumu, un itin bieži dāvinājuma saņēmējiem nav skaidrības par to, vai dāvinājums tiek aplikts ar nodokli.

Šajā situācijā ir trīs rīcības varianti:

  • Dāvinājuma saņēmējam nekas nav jādara, ja dāvinājumu pārskaita radinieki līdz trešajai pakāpei, un nauda tiek izmantota mājsaimniecības izdevumu segšanai.
  • Dāvinājuma deklarēšana ir obligāta, ja tā summa pārsniedz 4000 eiro gadā no vienas personas, un, ja dāvinātājam un saņēmējam ir laulības vai radniecības saites, bet nav kopīgas mājsaimniecības.
  • Obligāta ir gan dāvinājuma deklarēšana, gan IIN nomaksa par summu, kas pārsniedz 1425 eiro, ja dāvinātāju un saņēmēju nesaista radniecība līdz trešajai pakāpei. Šajā gadījumā IIN likme ir 23%.

Izņēmums – dāvinājums no trešās personas, kas tiek izmantots izglītības vai medicīnas tēriņiem. Aizpildot elektronisko ienākumu deklarāciju, dāvinājuma saņēmējam jāiesniedz izdevumus apliecinošie dokumenti, kas pierāda dāvinājuma summas mērķtiecīgu izmantošanu.

Papildu finanšu atbalsts ārzemēs strādājošajiem

Darbs ārzemēs var būt ienesīgs, taču ikvienam cilvēkam ik pa laikam var būt nepieciešams drusku vairāk. Parasts kredīts ārzemēs ne vienmēr ir pieejams, bet kredīts ārzemēs strādājošajiem ir salīdzinoši vienkārši saņemams.

Šāds aizdevums ir parocīgs pakalpojums cilvēkiem, kuri uztur savu saikni ar Latviju, piemēram, izmanto Latvijas banku pakalpojumus. Mēs, Netcredit.lv, esam apkopojuši visas nebanku kredītiestādes, kur pieejams kredīts ārzemēs strādājošajiem. Salīdzini un izvēlies sev piemērotāko piedāvājumu!

Kā redzi, ienākuma nodoklis, strādājot ārzemēs, nebūt ne vienmēr nozīmē papildu izmaksas. Izglīto arī savus draugus, kuri ir pārcēlušies vai plāno pārcelties uz dzīvi citā valstī – dalies ar šo ierakstu sociālajos tīklos!

Scroll Up