Privātums

Aktualizēts: 2023.gada 23. novembrī

Netcredit (“mēs”) apstrādā personas datus atbildīgi un atbilstoši aktuālai likumdošanai. Mūsu mērķis ir uzglabāt netcredit.lv rīcībā esošos datus drošībā, jo datu aizsardzība ir mūsu uzņēmuma vadības prioritāte. Mūsu tīmekļa vietnes izmantošana ir iespējama bez dalīšanās ar personas datiem. Tomēr, ja mūsu klienti tiek uzskatīti par datu īpašniekiem, personas datu ievākšana un apstrāde var kļūt nepieciešama.

Privātuma politika paskaidro, kā Netcredit apstrādā personas datus, ko tas savāc, pildot savas funkcijas. Šī politika ir spēkā gadījumos, kad mēs rīkojamies kā datu kontrolieris. Personas datu apstrāde vienmēr notiek saskaņā ar:

– General Data Protection Regulation (GDPR), piemērojams Eiropā;

– Privacy Act U.S.C. 552a (Privacy Act of USA),

– Privacy Acts in Latin America;

– nacionālajiem datu aizsardzības likumiem.

Atsaucoties uz šiem datu aizsardzības dokumentiem, mūsu uzņēmums vēlas informēt auditoriju par to, kā tiek savākti personas dati, kāds ir datu ievākšanas, apstrādes un izmantošanas process. Privātuma politika informē lietotājus par viņu tiesībām un par personas datu aizsardzības mehānismiem.

Netcredit tīmekļa vietne nodrošina patērētāju kredītu salīdzināšanu. Apmeklētāji var salīdzināt īstermiņa kredītus, hipotekāros kredītus u.c., var pierakstīties jaunumu saņemšanai ar e-pasta starpniecību, kā arī var pierakstīties jaunumu saņemšanai pārlūkprogrammā.

Kā datu kontrolieris, mēs esam ieviesuši vairākus tehniskos un organizatoriskos mehānismus, kas nodrošina personas datu optimālo aizsardzību. Taču vēlamies atzīmēt, ka personas datu aizsardzībai internetā mēdz gadīties drošības caurumi, tāpēc absolūta datu aizsardzība nevar tikt garantēta. Šī iemesla dēļ ikviens datu subjekts var iesniegt personas datus, izmantojot alternatīvus saziņas līdzekļus, piemēram, telefonu.

Mūsu tīmekļa vietne izmanto privātuma kontroli, kas ietekmē Jūsu personas datu apstrādi. Pateicoties privātuma kontroles izmantošanai, Jūs nesaņemsiet tiešus reklāmas piedāvājumus un Jūsu publiski pieejamās privātās informācijas apjoms būs ierobežots.

Saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (General Data Protection Regulation (GDPR)), nacionālajiem datu aizsardzības likumiem un citām tiesiskajām normām, kas regulē personas datu ievākšanu, Jūsu personas datu kontrolieris ir.

Apzīmējumi

Mūsu datu aizsardzības politika ir paredzēta plašai auditorijai, kā arī mūsu klientiem un biznesa partneriem. Lai ikviens interesents saprastu mūsu privātuma politikas principus, mēs vispirms gribam paskaidrot politikā izmantotos apzīmējumus.

Šajā privātuma politikā mēs izmantojam šādus terminus:

a) Personas dati

Personas dati satur jebkāda veida informāciju, kas attiecas uz konkrētu personu (“datu īpašnieku”). Identificējama privātpersona ir persona, kuru var daļēji vai pilnībā identificēt, izmantojot personas datus, tādus kā vārds, identifikācijas numurs, atrašanās vieta, interneta identificētājs, kā arī viens vai vairāki faktori, kas attiecas uz personas fizisko, psiholoģisko, ģenētisko, mentālo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti.

b) Datu īpašnieks

Datu īpašnieks ir identificēta vai identificējama privātpersona, kuras personas datus apstrādā par apstrādi atbildīgs kontrolieris.

c) Apstrāde

Apstrāde ir jebkāda operācija vai operāciju kopums, ko veic ar personas datiem vai to kopumu. Apstrāde var būt automātiska un manuāla, piemēram, ievākšana, ierakstīšana, organizācija, strukturēšana, uzglabāšana, mainīšana, piekļūšana, konsultēšana, izmantošana, atklāšana, izplatīšana, kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

d) Apstrādes ierobežošana

Uzglabāto personas datu apstrādes ierobežošana nozīmē apstrādes ierobežošanu nākotnē.

e) Profilēšana

Profilēšana – jebkāds automātisks personas datu apstrādes veids, kura mērķis ir izmantot personas datus, lai izvērtētu konkrētus privātpersonas aspektus, piemēram, lai analizētu vai paredzētu privātpersonas rādītājus darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgās preferences, intereses, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu.

f) Kontrolieris vai apstrādes kontrolieris

Kontrolieris vai apstrādes kontrolieris ir fiziskā vai juridiskā persona, valsts iestāde, aģentūra vai cits veidojums, kas, viens vai sadarbībā ar citiem, nosaka personas datu apstrādes veidus; tur, kur šādas darbības regulē likumdošana, kontrolieri un kontroliera izvēlei vajadzīgos kritērijus izvēlas atbilstoši likumdošanai.

g) Apstrādātājs

Apstrādātājs ir fiziskā vai juridiskā persona, valsts iestāde, aģentūra vai cits veidojums, kas apstrādā personas datus ar kontroliera atļauju.

h) Saņēmējs

Saņēmējs ir fiziskā vai juridiskā persona, valsts iestāde, aģentūra vai cits veidojums, kuram tiek izpausti personas dati. Saņēmējs var būt un nebūt trešā puse. Valsts iestādes, kurām ir tiesības saņemt piekļuvi personas datiem saskaņā ar likumdošanu, netiek uzskatītās par Saņēmējiem. Šajā gadījumā datu apstrāde notiek saskaņā ar datu aizsardzības likumu un apstrādes mērķiem.

i) Trešās puses

Trešās puses ir fiziskā vai juridiskā persona, valsts iestāde, aģentūra vai cits veidojums, kas nav datu īpašnieks, kontrolieris un apstrādātājs, kuram no kontroliera un apstrādātāja tiek izsniegta atļauja piekļūt personas datiem.

j) Piekrišana

Piekrišana ir datu īpašnieka brīvprātīga, konkrēta, informēta un nepārprotama vēlme apstiprināt savu personas datu apstrādi.

 1. Datu ievākšana

Mēs ievācam dažādu informāciju, izmantojot mūsu tīmekļa vietni:

 • Mēs varam iegūt un apstrādāt Lietotāja sniegto informāciju: Kad Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, kā abonents vai kā apmeklētājs, Jūs varat nodot un mēs varam izmantot personas datus. Personas dati iekļauj vārdu, e-pasta adresi, adresi, mobilā telefona numuru, kredītkartes numuru un citu norēķinu informāciju. Personas dati iekļauj arī citu informāciju, piemēram, atrašanās vietu vai preferences, kad šāda informācija ir saistīta ar informāciju, kas identificē konkrētu lietotāju. Jūs varat iesniegt mums savus personas datus, reģistrējoties jaunumu vēstkopas saņemšanai un nosūtot mums ar mūsu pakalpojumiem saistītos jautājumus.
 • Mēs varam iegūt un apstrādāt Automātiski iegūto informāciju: Netcredit.lv vietne iegūst vispārīgās informācijas un datu komplektu ik reizi, kad datu īpašnieks ienāk vietnē. Vispārīgā informācija un dati tiek uzglabāti servera žurnāla failos. Var tikt iegūti šādi dati:
 1. pārlūkprogrammas veids un versija;,
 2. operētājsistēmas veids;
 3. tīmekļa vietne, no kuras tiek pāriets uz mūsu vietni (tā saucamie novirzītāji);
 4. apakš-tīmekļa vietnes;
 5. vietnes piekļūšanas vieta un laiks;,
 6. interneta protokola adrese (IP address),
 7. interneta pakalpojumu sniedzējs;
 8. cita līdzīga informācija un dati, kas var būt izmantoti, ja mūsu informācijas tehnoloģijas sistēmas piedzīvos uzbrukumu.
 • Mēs varam iegūt un apstrādāt arī informāciju, kas ir iegūta no vai ir saistīta ar Jūsu komunikāciju ar mums. Tie ir Komunikācijas dati. Komunikācijas dati iekļauj komunikācijas saturu un metadatus, kas ar to saistīti. Mūsu vietne ģenerē metadatus, kas ir saistīti ar komunikāciju, ar kontaktformu starpniecību. Komunikācijas dati var tikt apstrādāti, lai turpinātu nodrošināt mūsu pakalpojumus, uzturētu vietnes un pakalpojumu drošību, uzturētu mūsu datubāžu rezerves kopiju veidošanu, un komunicētu ar Jums. Tiesiskā atļauja šādai datu apstrādei ir Jūsu piekrišana un pierakstīšanās jaunumu saņemšanai.

Izmantojot vispārīgos personas datus un informāciju, Netcredit.lv neveic nekādus secinājumus par datu īpašnieku. Informācija tiek izmantota, lai:

 1. pareizi atainotu tīmekļa vietnes saturu;
 2. optimizētu vietnē esošo saturu, kā arī reklāmu;
 3. nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu un vietnes ilgtermiņa dzīvotspēju;
 4.  nodrošinātu tiesībaizsardzības iestādes ar viņiem nepieciešamo informāciju, kiberuzbrukuma gadījumā.

Tādējādi, Netcredit.lv anonīmi analizē ievāktos datus un informāciju statistikas mērķiem. Mūsu mērķis ir palielināt datu aizsardzību un nodrošināt maksimālu personas datu aizsardzības līmeni datu apstrādes procesā. Anonīmie servera dati tiek uzglabāti atsevišķi no personas datiem, kurus ir iesniedzis datu īpašnieks. Mēs varam izmantot šīs tehnoloģijas, lai ievāktu informāciju par abonenta komunikāciju ar mūsu sūtītajiem e-pasta vēstulēm, piemēram, lai noskaidrotu, vai vēstules tiek atvērtas, vai tiek atvērtas vēstulē esošās saites u.c. Šī informācija var tikt iegūta no visiem ziņu abonentiem.
Papildus specifiskiem personas datu apstrādes mērķiem, mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, lai izpildītu likumdošanas prasības, kā arī, lai aizsargātu Jūsu un citu privātpersonu intereses.

 1. Datu izmantošana un izpaušana

Mēs varam pieprasīt no Jums konkrētu personālo informāciju, lai sagatavotu individuālus ieteikumus. Mēs varam izmantot tiešsaistes aptauju rezultātus, ko veidojam izpētes un/vai komerciālajos nolūkos, un paturam aiz sevis tiesības publicēt apkopotus pētījumu rezultātus.
Taču mēs neizīrējam, nepārdodam un nemainām Jūsu personas datus trešajām pusēm (izņemot iesaistītās puses, piemēram, mūsu filiāles). Izņēmuma gadījumi ir situācijas, kad informācija ir jāatklāj, piemēram, kad to pieprasa likumdošana.

 1. Sīkfaili un izsekošanas tehnoloģijas

Daudzas interneta vietnes izmanto sīkfailus, un daudzi sīkfaili satur tā saucamo sīkfaila-ID. Sīkfaila ID ir sīkfaila unikāls identifikācijas numurs. Tas sastāv no rakstzīmju virknes, ar kuras starpniecību tīmekļa vietnes un serveri identificē pārlūkprogrammas lietotājus. Tas ļauj atšķirt iepriekš apmeklētās tīmekļa vietnes un serverus un atpazīt konkrētu lietotāju no citiem lietotājiem.

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, Google Company piedāvāto pakalpojumu. Pateicoties sīkfailu izmantošanai, Netcredit.lv var nodrošināt lietotājiem draudzīgu lietošanas vidi un citus pakalpojumus, kas nebūtu pieejami bez sīkfailu izmantošanas. Sīkfailā esošā informācija satur datus par to, ka Jūs izmantojat vietni (kā arī Jūsu IP adresi). Šī informācija tiek nosūtīta uz Google serveriem ASV, kur tā tiek uzglabāta. Google izmanto šo informāciju, lai izvērtētu vietnes izmantošanu, un pārsūta atskaites vietnes administratoriem.

Pateicoties sīkfailiem, vietni iespējams optimizēt, ņemot vērā lietotāju vēlmes. Sīkfaili ļauj mums atpazīt mūsu apmeklētājus, un atpazīšanas mērķis ir palīdzēt lietotājiem veiksmīgāk izmantot vietni un atvieglot vajadzīgās informācijas meklēšanu. Vietnes apmeklētājam, kurš izmanto sīkfailus, nav vajadzības ik reizi ievadīt datus, jo tie parādās automātiski. Sīkfaili tiek uzglabāti lietotāja datora sistēmā. Vēl viens sīkfailu izmantošanas paraugs ir iepirkšanās interneta veikalā. Interneta veikala sistēma atceras preces, kuras ir ievietotas lietotāja iepirkšanās grozā, pateicoties sīkfailiem.

Kā izslēgt sīkfailus?

Datu īpašnieks var jebkurā brīdī pārtraukt piekļuvi sīkfailiem mūsu vietnē. Lai to izdarītu, jāveic atbilstošas aktivitātes savā pārlūkprogrammā, tādējādi pārtraucot piekļuvi sīkfailiem. Papildus, jau izmantotie sīkfaili var tikt dzēsti jebkurā laikā ar pārlūkprogrammas palīdzību vai izmantojot citu programmatūru. Visas populāras pārlūkprogrammas ļauj dzēst sīkfailus. Ja datu īpašnieks izlemj neizmantot sīkfailu funkciju savā pārlūkprogrammā, ne visas mūsu vietnes funkcijas var būt pieejamas.

Mēs izmantojam automātiski iegūto informāciju un citus, ar sīkfailu palīdzību, iegūtos datus, lai: (i) personalizētu mūsu pakalpojumus, piemēram, atceroties lietotāja ievadīto informāciju; (ii) nodrošinātu individuāli pielāgotu saturu un informāciju; (iii) sekotu līdzi un analizētu pakalpojumu un trešo pušu aktivitāšu efektivitāti; (iv) sekotu līdzi apmeklējumu statistikai.

 1. Datu kvalitāte

Mēs strādājam pie tā, lai nodrošinātu Jūsu personas datu precizitāti tajā brīdī, kad mēs to izmantojam. Mēs paļaujamies uz Jūsu sadarbību, lai uzturētu personas datus, un atjaunotu tos pēc nepieciešamības.

 1. Datu drošība

Mēs esam veikuši vairākus drošības pasākumus, lai uzturētu Jūsu personas datus drošībā visu laiku, kad tie atrodas mūsu rīcībā. Datu drošības mehānismi atbilst mūsu Informācijas drošības politikai. Piemēram, elektroniskā pieeja datiem ir tikai autorizētiem darbiniekiem.
Mēs strādājam pie tā, lai pasargātu Jūsu personas datus no nepareizas izmantošanas, zaudēšanas un neautorizētas pieejas, izmaiņas un atklāšanas trešajām pusēm.

 1. Atklātība

Mēs esam godīgi un atklāti ar Jums attiecība uz to, kādus personas datus mēs ievācam un kā izmantojam iegūto informāciju. Mēs paziņojam par to, kā tiks apstrādāti personas dati, uzreiz vai īsu laiku pēc to ievākšanas.
Ja Jums ir nepieciešamas papildu detaļas par to, kādi Jūsu personas dati ir mūsu rīcībā, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktformu, kas atrodama https://netcredit.lv/kontakti/.

 1. Pieeja, labošana un dzēšana

Mēs ievērojam Jūsu privātuma tiesības un nodrošinām Jums pieeju informācijai, ko esam ievākuši par Jums. Jūs varat saņemt detalizētu paskaidrojumu par to, kā šī informācija tiek izmantota.

Ja Jūs vēlaties piekļūt vai mainīt personas datus, ko mēs esam par Jums ievākuši, vai pieprasīt personas datu dzēšanu, Jūs varat sazināties ar mums veidā, kāds ir aprakstīts sadaļā “Sazināties ar mums”. Ja vien personas datu uzglabāšana nav obligāta administratīvo vai likumdošanas iemeslu dēļ, Netcredit izpildīs Jūsu pieprasījumu pēc iespējas ātrāk.

Ja Jūs vēlaties piekļūt detalizētiem personas datiem, ko esam ievākuši, un šī informācija nav nekavējoties mums pieejama, mēs varam pieprasīt administratīvo komisiju par informācijas saņemšanu un nogādāšanu pie Jums.

 1. Atteikšanās no komunikācijas

Ja Jūs saņemat no mums e-pasta vēstules, Jūs varat atteikties no vēstuļu saņemšanas jebkurā brīdī, sekojot līdzi vēstulē esošajām instrukcijām. Jūs varat arī nosūtīt mums elektronisko atteikšanās vēstuli uz adresi, kas atrodama “Sazināties ar mums” sadaļā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atteikšanās no komunikācijas un jebkāda cita komunikācijas veida pārveidošana, notiek 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

 1. Datu nodošana trešajām pusēm

Mēs esam veikuši nopietnu darbu, lai nodrošinātu, ka visi personas dati, ko Jūs nododat mums, paliek aizsargāti arī tad, ja tiek izplātīti ārpus Eiropas Savienības robežām. Personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (EU General Data Protection Regulation (GDPR)). Mēs ievērojam atbilstošo likumdošanu, kas regulē personas datu izplatīšanu Eiropā. Mēs nenododam personas datus trešajām pusēm un viņu tiešām mārketinga aktivitātēm, ja to neļauj darīt likums. Ja mūsu Privātuma politika tiks mainīta, un šādas darbības tiks atļautas saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, mēs savlaicīgi paziņosim par to.

 1. Datu kontrolēšana un datu apstrāde

Tā kā Netcredit nosaka datubāzēs iekļauto personas datu izmantošanu, Netcredit darbojas kā datu apstrādātājs un datu kontrolieris saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (ESD) 2016./679.

 1. Sensitīva informācija

Mēs nepieturamies pie uzmācīgām datu ievākšanas metodēm, tāpēc mēs neievācam informāciju, kas tiek uzskatīta par sensitīvu un ļoti privātu, bez Jūsu piekrišanas.

 1. Datu saglabāšana un datu dzēšana

Mēs glabājam personas datus un no lietotāja iegūto informāciju, kamēr lietotāja pieprasījums ir aktīvs. Īstermiņa aktivitātes situācijās mēs glabājam datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai panāktu sākotnējos datu ievākšanas mērķus, ja vien likumdošana neprasa mums rīkoties citādi.
Atsevišķos gadījumos mēs nevaram savlaicīgi noteikt, cik ilgi Jūsu personas dati tiks uzglabāti mūsu datubāzēs. Šajos gadījumos dati tiek glabāti vienu gadu pēc tam, kad Jūs pārtraucat savu sadarbību ar mums.

Neatkarīgi no citiem Privātuma politikas noteikumiem, mēs varam uzglabāt Jūsu personas datus, ja to pieprasa likumdošana, lai aizsargātu Jūsu vai citas personas intereses.

Jūsu tiesības

Šajā sadaļā mēs esam apkopojuši lietotāju tiesības, ko nodrošina datu aizsardzības likums. Dažas tiesības ir komplicētas, un ne visas detaļas ir iekļautas šajā aprakstā. Attiecīgi mēs iesakām iepazīties ar atbilstošo likumu un vērsties pēc palīdzības pie juristiem, lai saņemtu pilnvērtīgu paskaidrojumu par savām tiesībām šajā jomā.

Datu aizsardzības likums nodrošina šādas privātpersonas pamattiesības:

(a) tiesības pieejai datiem;
(b) tiesības mainīt datus;
(c) tiesības dzēst datus;
(d) tiesības ierobežot datu apstrādi;
(e) tiesības iestāties pret datu apstrādi;
(f) tiesības uz datu pārnesamību;
(g) tiesības iesniegt sūdzību augstākā instancē;
(h) tiesības atsaukt savu piekrišanu.

Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu tam, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un, gadījumā ir atbilde ir pozitīva, saņemt pieeju šiem datiem un dažai citai papildu informācijai.

Papildu informācija iekļauj detaļas par personas datu apstrādi, personas datu kategorijām un personas datu saņēmējiem. Nodrošinot to, lai netiktu ierobežotas citu personu tiesības, mēs izsniegsim Jums Jūsu personas datu kopiju. Pirmā kopija tiek izsniegta bez maksas, papildu kopijas var tikt apliktas ar komisiju.
Jums ir tiesības izlabot visus neprecīzus personas datus, kas iegūtas par Jums, kā arī, ņemot vērā datu apstrādes mērķus, papildināt datus un iesniegtu jebkādu trūkstošo informāciju.

Atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt operatīvu Jūsu personas datu dzēšanu. Šie gadījumi ir šādi: personas dati vairs nav vajadzīgi sākotnēji noteiktajiem ievākšanas un apstrādes mērķiem; Jūs iebilstat pret datu ievākšanu un apstrādi, atsaucoties uz datu aizsardzības likumu; datu ievākšana notiek reklāmas aktivitātēm; personas dati tikuši apstrādāti nelikumīgi. Izņēmumi nosaka situācijas, kad datu apstrāde ir nepieciešama: lai īstenotu izteiksmes un informācijas brīvību; lai īstenotu spēkā esošo likumu; lai izmantotu datus tiesisko prasību gadījumā.

Atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu aizsardzību. Šie gadījumi ir šādi: Jūs apšaubāt personas datu precizitāti; datu apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs negribat, lai dati tiktu dzēsti; mums vairs nav vajadzīgi personas dati, bet tie ir vajadzīgi Jums, lai izteiktu tiesiskās prasības; Jūs iebilstat datu apstrādei un gaidāt sūdzības izskatīšanas iznākumu. Ja datu apstrāde tiek ierobežota, mēs paturam aiz sevis tiesības turpināt uzglabāt Jūsu personas datus, taču turpmāka datu apstrāde notiks tikai ar Jūsu piekrišanu, tiesisko prasību gadījumā vai citu publiski svarīgo iemeslu dēļ.

Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz konkrētu situāciju, taču tikai tiktāl, ciktāl apstrādes tiesiskais pamats ir nepieciešamība apstrādāt datus, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs vai ievērotu mūsu vai trešās puses intereses. Ja Jūs iesniedzat sūdzību, pamatojoties uz šiem iemesliem, mēs pārtrauksim datu apstrādi, ja vien nevarēsim uzrādīt pārliecinošu tiesisko pamatojumu datu apstrādei, kas neievēro Jūsu intereses, tiesības un brīvības, vai to, ka apstrāde ir saistīta ar tiesisko prasību noteikšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu.

Jums ir tiesības iebilst personas datu izmantošanai tiešām mārketinga aktivitātēm (ieskaitot profilēšanu). Ja Jūs iesniedzat sūdzību, pamatojoties uz šiem iemesliem, mēs pārtrauksim datu apstrādi.

Jums ir tiesības iebilst personas datu izmantošanai zinātniskajiem vai vēsturiskajiem pētījumiem, piemēram, statistikas pētījumiem, pamatojoties savā konkrētā situācijā, ja vien apstrāde netiek veikta, lai ievērotu sabiedrības intereses.

Mūsu privātuma politika un datu apstrāde pamatojas Jūsu piekrišanā. Tā kā datu apstrāde notiek automātiski, Jums ir tiesības saņemt Jūsu personas datus strukturētā, saprotamā un elektroniskajām ierīcēm draudzīgā formātā. Šīs tiesības nevar tikt izmantotas, ja tās negatīvi ietekmēs citu personu tiesības un brīvības.

Ja Jūs uzskatāt, ka mūsu personas datu apstrāde pārkāpj datu aizsardzības likumu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību augstāk stāvošā instancē, kas ir atbildīga par datu aizsardzību. Jūs varat iesniegt sūdzību savas rezidences valstī ES robežās, savā darbavietā, kā arī tur, kur norisinoties privātuma pārkāpums.
Tā kā mūsu privātuma politika un datu apstrāde pamatojas Jūsu piekrišanā, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu ievākšanai un apstrādei jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukšana neattiecas uz to datu apstrādi, kas tikuši ievākti pirms atsaukšanas saņemšanas.

Ja vēlaties izmantot Jums garantētās tiesības, iesniedziet mums rakstveida paziņojumu.

 1. Sūdzības

Mēs vēlamies nodrošināt mūsu klientiem godīgu un atsaucīgu sūdzību izskatīšanas sistēmu, kas nodarbojas specifiski ar sūdzībām, kas ir saistītas ar personas datu izmantošanu. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību un saņemt atbildi pēc būtības, ja Jūs uztraucaties par savu personas datu ievākšanu un izmantošanu. Mēs esam pārliecināti, ka saņemot sūdzību, mēs varēsim uzlabot mūsu piedāvātos pakalpojumus un veicināt mūsu lietotāju uzticību Netcredit.

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību, kas attiecas uz personas datu ievākšanu, izmantošanu, uzglabāšanu un izpaušanu, varat to izdarīt, tieši sazinoties ar mums, rakstot uz [email protected].

Mēs izskatīsim Jūsu sūdzību un informēsim Jūs par iznākumu pēc iespējas tuvākajā laikā.

 1. Izmaiņas

Mums ir tiesības mainīt šo privātuma politiku, publicējot mūsu vietnē atjaunoto versiju.
Jums ir ieteicams ik pa laikam pārbaudīt šo lapu, lai pārliecinātos, ka spēkā esošā privātuma politika atbilst Jūsu vēlmēm.

Mēs varam paziņot par nopietnām izmaiņām mūsu privātuma politikā ar e-pasta starpniecību vai izmantojot privāto paziņojumu sistēmu mūsu vietnē.

Scroll Up