Kredīta līgumu jēdzienu skaidrojums

Piesakoties kādam kredītam internetā mēs bieži sastopamies ar vārdiem, kas no pirmā acu skatiena var šķist ne visai saprotami. Tomēr, pirms uzņemties jaunas saistības, svarīgi ir izprast jebkura kredīta būtību un tikt skaidrībā ar visiem punktiem jūsu kredītlīgumā. Ar to jums var palīdzēt šī kredītu vārdnīca.

Mēs centāmies sameklēt visus jēdzienus un tā sauktos nesaprotamus vārdus saistībā ar dažādiem kredītiem un izskaidrot tos ar vieglajiem piemēriem. Jūs varat aplūkot tos pēc šādām grupām:

  1. Kredītu pamatjēdzieni
  2. Pārbaudot potenciālo aizņēmēju
  3. Jēdzieni par ātrajiem kredītiem
  4. Skaidrojumi saistībā ar parādniekiem
  5. Termini par patēriņa kredītu

Katrā sadaļā, minētos terminu skaidrojumus, mēs papildinājām arī ar aprēķināmajām formulām, lai jūs saprastu no kurienes rodas viens vai cits skaitlis jūsu kredīta līgumā. Gadījumā, ja ir kāds jēdziens saistībā ar kredītiem, kas jums nav saprotams un arī te nav pieminēts, droši mums rakstiet! Varbūt tam ir vērts būt pievienotam mūsu kredītu terminu skaidrojumu lapā.

Kredītu pamatjēdzieni

Tikai atverot kredītdevēja mājaslapu, jūs jau sastapāties ar tādiem vārdiem, kā kredīta summa, termiņš, atmaksa. Šis pats par sevi liekas skaidrs, tomēr, ja iedziļinās kredīta līgumā var atrast arī atšķirīgus aizņēmuma likmes veidus, pārmaksāto procentu summu un atteikuma tiesības. Šie jēdzieni jau prasa vieglāku skaidrojumu, ko atradīsiet šajā sadaļā.

Kredīta pamatsumma

Pieejamā kredīta summa, kas tiek izsniegta aizņēmējam.To parasti arī var izvēlēties, kad atstāj savu pieteikumu vai rēķini aptuvenos ikmēneša maksājumus kredītdevēju kredītu kalkulatoros. Šī summa var tikt mainīta jau izvērtējot pieteikumu, atkarībā no jūsu maksātspējas.

Piemērs: Es vēlos ņemt kredītu no Mogo 10 000€ apmērā. Šajā gadījumā pamatsummas apmērs ir 10 000 €.

Kredīta termiņš

Kreditēšanas līguma darbības termiņš, kura laika’ir jāatmaksā aizdevums. Tas ir laiks uz kuru tiek ņemts kredīts. Šis kredīta termiņš var tikt pagarināts, ja kredīta maksājumi tiek atlikti vai līgums tiek pārskatīts. Kā arī tas var būt saīsināts, ja aizņemējs atmaksā aizdevumu agrāk, palielinot ikmēneša maksājumu summu vai uzreiz nomaksājot visu atlikušo summu.

Piemērs: Es paņēmu kredītu patēriņa kredītu uz 5 gadiem. Darba zaudešānas gadījumā, atliekot kredītmaksājumus uz pusgadu, tas palielinās uz 5,5 gadiem. Vai arī, ja pēc 2,5 gada es atmaksāju visu atlikušo summu, kredīta termiņš saīsinās uz 2,5 gadiem.

Fiksēta aizņēmuma likme

Nemainīga procentu likme, kuru uzstāda aizdevējs pēc saviem ieskatiem, lai gūtu peļņu. Protams tās apmērs ir atkarīgs no dažādiem faktoriem attiecībā pret klientu. Tā parasti ir zemāka, nekā gada procentu likme un nemainās visa kredīta līguma pastavēšanas laikā

Piemērs: Manam Incredit aizdevumam ir fiksēta aizņēmuma likme 35% apmērā.

Mainīga aizņēmuma likme

Procentu likme, kas sastāv no bāzes likmes un mainīgās procentu daļas, ko var pārskatīt ik pēc kāda laika un mainīt atbilstoši ieskatiem. Parasti šāda likme tiek piemērota dažādiem aizdevumiem bankās, it īpaši mājokļa vai auto kredītam. Mainīgo procentu likmi nosaka pēc EURIBOR 1,3,6 vai 12 mēnēšos.

Piemērs: SEB bankā man piedāvā hipotekāro kredītu 100 000 eiro apmērā ar mainīgo likmi 6%, no kuriem 2,5 % ir pastāvīga bankas likme un 3,5 % 6 mēn EURIBOR. Sanāk pēc 6 mēnešiem 3,5% var pieaugt vai samazināties, tādējādi kopējie 6% pārvērtīsies par lielāku vai mazāku likmi.

Gada procentu likme (GPL)

Kopējā procentu likme, kas iekļauj arī citas jūsu kredīta izmaksas un komisijas. Pārsvarā tā ir lielāka nekā kredītdevēju rakstītās aizņēmuma likmes un ir izteiktas gada procentos. Šī likme tiek rēķināta, balstoties uz to, ka jūs savu kredītu maksāsiet tieši tādā tempā, kā tas ir atrunāts kredītlīgumā. Tāpēc, ja nomaksāsiet aizdevumu agrāk, tā var kļūt arī mazāka.

Formula: GPL = (Kopējā atmaksas summa / aizdevuma summa) ^ 1/Kredīta termiņš gados – 1

Piemērs: Maija uz 2 gadiem noformēja 1000 eiro patēriņa kredītu ar likmi 15%. Papildus viņai tiek prasīta komisija 80 eiro apmērā. Ja pieņem, ka Maija atmaksās aizdevumus tieši 2 gadus, tad GPL ir 19%

Ikmēneša maksājums

Naudas summa, kas katru mēnesi ir jāmaksā par kredīta izmantošanu. Tā var būt pastāvīga vai mainīga atkarībā no maksājuma grafika veida. Šī summa veidojas no pamatsummas un procentu maksājuma apmēra. 

Formula: M = (aizdevuma summa*ikmēneša procentu likme*(1+ikmēneša procentu likme)^kredīta termiņš mēnešos) / ((1+ikmēneša procentu likme)^kredīta termiņš mēnešos – 1)

Piemērs: Manam Incredit 5 000 lielam kredītam ar 6% aizņēmuma likmi uz 3 gadiem ikmēneša maksājums sastāda 152 eiro.

Pieteikuma apstrāde

Process, kura laikā jūsu kredīta pieteikumu izvērtē kredītdevējs, pārbaudot visus datus. Tas sākas tajā mirklī, kad jūs aizpildīto anketu nosūtat kredītdevējam un gaidāt lēmumu par kredīta piešķiršanu vau atteikšanu.

Piemērs: Manu kredīta pieteikumu izvērtēja veselu stundu līdz es saņēmu pozitīvu atbildi.

Kredītlīguma stardartinformācija

Kredīta informācija par termiņiem, izmaksām, likmēm un tiesībām, kas ir pieejama pie aizdevēja pirms jūs parakstāt kredītlīgumu. To var atrast kredītdevēja mājaslapā sadaļā līguma informācija, līguma piemērs, standartinformācija. Tam ir jābūt brīvi pieejamam, lai klienti varētu iepazīties ar kredīta noteikumiem, pirms pieteikties aizdevumam. 

Piemērs: Banknote mājaslapā pie pieteikuma sadaļas labajā pusē ir podziņa “Standartinformācija”, kur es izlasīju kāda likme ir manam aizdevumam, kā es to varu atmaksāt un kādas komisijas ņem par to izsniegšanu.

Kreditēšanas līgums

Dokuments, kas ir jāparaksta elektroniski vai klātienē par izsniegto kredītu. Tā ir oficiāla vienošanās, ka jūs godprātīgi maksāsiet aizdevējam atrunāto ikmēneša summu. Šajā līgumā ir kredīta maksājuma grafiks, arī jūsu tiesības un pienākumi, kā arī aizdevēja rekvizīti un pārējās lietas.

Piemērs: Vivus aizdevuma līgumu parakstīju tikai uzspiežot pogu saņemt naudu, pat nepaspējot ar to detalizētāk iepazīties.

Kredīta izmaksas aizdevējam

Tās naudas summas apmērs, cik izmaksā kredītdevējam jūsu kredīta izsniegšana, uzturēšana un citas ar to saistītās izmaksas. Pārsvarā tās tiek norādītas kā komisijas par kredīta izvērtēšanu un uzturēšanu, tomēr tās ietver arī paziņojumu nosūtīšanu jums utt.

Piemērs: Bino kredītlīnijas standartinformācijā ir rakstīs, ka GPL sastāv no kredīta uzturēšanas izmaksām, konta administrēšanas un paziņojumu nosūtīšanas par ikmēneša makšajuma tuvošanos.

Kopējā atmaksas summa

Kopējā summa, kas tiek atmaksāta kredītdevējam par visu kredīta lietošanas laiku. Tā ietver kopējo pamatsummas maksājumu kopā ar uzkrātiem procentu maksājumiem, kā arī citiem izdevumiem saistībā ar kredītiem. Ja arī mēdzat atlikt maksājumus vai uzkrāt parādus, tas arī atspoguļosies kopējā atmaksas summā.

Piemērs: Ņemot patēriņa kredītu 6 000 eiro apmērā uz 3 gadiem, es atdošu 10 000 eiro atpakaļ par visu šo laiku.

Pārmaksātā procentu summa

Summa, kas kopumā tiek maksāta virs izsniegtās pamatsummas. Šīs summas apmērs ir atkarīgs no tā, cik augsta procentu likme tiek piemērota jūsu aizdevumam. Pieejamajās kedītdevēju standartinformācijās parasti tiek rakstīts cik daudz jūs pārmaksāsiet atkarībā no prasītās kredīta summas.

Piemērs: Banknote mājaslapā pieejamajā standartinformācijā es redzu, ka manam 1800 eiro aizdevumam uz 4 gadiem pārmaksāto procentu summa būs 1830 eiro.

Kredīta atteikuma tiesības

Iespēja 14 dienu laikā atkāpties no aizdevuma līguma, sedzot tiešās kredītdevēja izmaksas. Tas nozīmē, ja esat pārdomājis ņemt kredītu pēc kaut kādiem saviem ieskatiem, jūs varat paziņot par to kredītdevējam, atmaksāt visu aizdevuma summu un saistītos izdevumus un atteikties no kredīta. 

Piemērs: Nejaušības pēc Mārtiņš paņēma 4000 eiro lielu aizdevumu vēlamo 400 eiro vietā. Paziņojot par to kredītdevējam, atgriežot 4000 un 50 eiro par neatgriežamajiem izdevumiem, Mārtiņš atbrīvojās no pienākuma atgriezt 4000 eiro kredītu.

Tie bija jēdzieni, kas saistīti ar kredītu pamatlietām. Šis ir jāzina itin ikvienam, pirms noformēt kredītu, lai apzinātos savas tiesības un pienākumus attiecībā pret naudas aizņēmumiem. Turpmāk ir aplūkoti dažādas specifiskas lietas, kas ļauj izprast kredītu būtību vēl labāk.

Pārbaudot potenciālo aizņēmēju

Kad jūs atstājat savu pieteikumu vai iepazīstaties ar nosacījumiem, lai saņemtu kredītu vienā vai citā iestādē, jūs noteikti saskaraties ar tādiem nosaukumiem kā kredītreitings, kredītvēsture, reģistri. Cilvēks, kas to lasa pirmajā reizē, var pat nezināt kas tas īsti ir un kāpēc kredītdevēji to izvērtē. Tieciet skaidrībā un ziniet, kurus faktorus jūs varat uzlabot.

Kredītreitings

Skaitliska vērtība, kas tiek rēķināta balstoties uz dažādiem faktoriem attiecībā pret kredītņemēju. Šis rādītājs ir pieejams vairākās kreditdevēju lapās, parasti jau savos klientu profilos. Šis reitings no 0 līdz 100, parāda cik labi jūs tiekat vērtēts kā kredītņemējs. Jo augstāks tas ir, jo labāks un ir atkarīgs no jūsu esošajiem kredītiem, algas, apgādājamo skaita utt., 

Piemērs: Citadeles bankas mājaslapā autorizējoties ar Smart-ID uzzināju, ka mans kredītreitings ir 75%, kuru apraksta, kā diezgan labu.

Kredītvēsture

Cilvēka ieraksti datubāzēs par visiem dzīvē ņemtajiem kredītiem un to atmaksas stāvokli. Tur var redzēt kādi kredīti tika ņemti uz jūsu vārda, vai tie ir atmaksāti. Bez kredītiem, te arī raksta par neapmaksātiem īres līgumiem vai sodiem par auto nepareizo novietošanu. To var apskatīt gan privātpersonas, gan kreditori.

Piemērs: Vietnē manakreditvesture.lv, autentificējoties caur savu banku, paskatījos, ka kopumā dzīvē esmu ņēmis 3 kredītus, telefonu līzingā un biju kavējis vienreiz komunālos maksājumus.

Maksātspēja

Aprēķins, kas ļauj novērtēt vai spēsiet atmaksāt aizdevumu. Lai to aprēķinātu, kredītdevējs no pieejamajiem konta pārksatiem balstās uz jūsu ienākumiem un esošiem kredītmaksājumiem. Lai kredītņemējs tiktu uzskatīts par maksātspējīgu, tam ir jābūt pastāvīgi ienākumi un brīvie līdzekļi, lai maksātu par kredītu parasti līdz 40%.

Formula: Kredītmaksājumi (nomaksa, kredīts, līzings) / (Ienākumi (alga, stipendija, pensija) – Komunālie maksājumi) * 100%

Piemērs: Ar savu algu 1000 eiro apmērā 200 eiro es maksāju par dzīvokli,telefons nomaksā ir 20 eiro, par auto līzingu 150 eiro. Ja vēlos ņemt vēl kādu kredītu, mana ikmēneša maksātspēja ir vēl 20% līdz 40% robežai, kas nozīmē, ka kredītu es saņemt vēl varēšu

Kopumā tās ir galvenās lietas, ko kredītdevēji izvērtē par jauno aizņēmēju. Ja esat jau pastāvīgs klients pie sava aizdevēja, tad šī informācija no jauna netiks iegūta, bet konta pārskati tiek skatīti no jauna ik pēc 3 vai 6 mēnešiem.

Jēdzieni par ātrajiem kredītiem

Piesakoties ātrajam kredītam pie kāda no aizdevējiem arī ir dažas būtiskas nianses, kas var mulsināt. Mēģināsim tikt skaidrībā ar dažiem jēdzieniem saistībā ar ātrajiem kredītiem un kā tie attiecas tieši uz jums kā kredītņemēju.

Komisijas maksa par kredīta noformēšanu

Naudas summa, ko aizdevējs prasa par kredīta noformēšanu. Tā parasti tiek atrunāta kredītlīgumā vai brīvi pieejamajā standartinformācijā. Komisijas maksa tiek izteikta procentos no aizdevuma summas vai arī kā konstanta naudas summa. Tas izmērs arī var būt atkarīgs no tā cik lielai kredīta summai jūs piesakāties.

Piemērs: Avafin patēriņa kredīta noformēšanai tiek piemērota 3% komisija maksa no azidevuma summas. Kredītam 500 eiro apmērā tā sanāk ap 15 eiro.

Ātrās izmaksas pakalpojums

Kredītdevēju piedāvātā iespēja par papildus maksu pārskaitīt naudu uz kontu dažu minūšu laikā. Tas ir izplatīts pakalpojums nebanku kredītdevēju vidū un klienti tagad pat domā, ka tas ir pašsaprotami. Tomēr jāatceras, ka tas ir papildus pakalpojums un pieejams pārsvarā SEB, Swedbank un Citadeles klientiem.

Piemērs: Banknote standartinformācijā ir rakstīts, ka papildus pakalpojuma komisija par ātro aizdevuma izmaksu sastāda 200.00 EUR, kas var tikt sadalīta pa ikmēneša kredīta maksājumiem.

Tās ir būtiskas lietas, kas ir jāparzin pirms pieteikties ātrajam kredītam. Ātro kredītu daba ir tāda, ka tie ir pieejami diezgan ātri, toties ar dažiem zemūdens akmeņiem slēpto komisiju un citu papildus maksājumu veidā.

Skaidrojumi saistībā ar parādniekiem

Kur atrodas iespēja pēc papidlu finansējuma, tur arī ir tā saucāmā “parādu bedre”. Protams negribās iekulties nepatikšanās pēc kāda neliela ātrā kredīta saņemšanas, tomēr arī tā mēdz būt. Pat, ja vēl neesat saistīti ar parādniekiem, iesakām jums izpētīt šo sadaļu, lai būtu lietas kursā.

Parāds

Nokavēto maksājumu kopsumma, kopā ar procentiem un citām soda naudām. Šī summa tiek skaitīta no brīža, kad tiek kavēti vairāki ikmēneša kredīta maksājumi, ja pirms tam neesat brīdinājis savu kredītdevēju. Tai tiek pieskaitīti arī visi izdevumi, kas saistīti ar to, lai atgādinātu jums par parāda nomaksu.

Piemērs: Manam 2000 eiro kredītam uz šodienu ir parāds 1000 eiro apmērā, jo es aizbraucu uz ārzemēm un aizmirsu par kredītu.

Nokavējuma komisija

Papildus naudas summa pie ikmēneša maksājuma, kas tiek prasīta, ja maksājums tiek veikts vēlāk nekā tika norunāts. Parasti tā tiek norādīta kredītdevēja izsniegtajā līgumā. Nokavējumi procenti, komisijas un citi saistītie izdevumi rēķinās no pirmās kavējuma dienas, līdz tiek pieņemt lēmums par jūsu parāda piedziņu.

Piemērs: Nokavējot ātrā kredīta atmaksu par 7 dienām, man pieskaitīja 1,25% līgumsodu un kavējuma procentus no kavējuma summas par katru kavējuma dienu.

Parādnieku reģistrs

Latvijā esošā datubāze ar to cilvēku datiem, kam ir nenomaksāti parādi un kavētie maksājumi par kredītiem vai citiem pakalpojumiem. Tas ir pieejam pakalpojumu sniegšanas kopmānijām un dažādiem aizdevējiem, lai tie var pārliecināties, vai jums var sniegt noteiktus pakalpojumus, t.sk. arī izsniegt kredītus.

Piemērs: Tā kā 5 gadus atpakaļ nenomaksāju pieslēguma rēķinu, šodien man nevar izsniegt telefonu uz nomaksu, jo esmu parādnieku reģistrā.

Melnie kredīti

Nebanku kredītdevēju piedāvātais kredīts ar augstākām procentu likmēm, bieži vien parādniekiem vai cilvēkiem ar sliktu kredītvēsturi. Ja runājam par kredītdevējiem, tad var arī pieminēt aizdevējus, kas izsniedz kredītus bez licences. Bet Latvijā tā nav ierastā prakse un par iestādes licenci vienmēr var pārliecināties PTAC.

Piemērs: Soscredit uz pirmā acu skatiena atgādina kādu melno kredītu izsniedzēju. 

Parādnieku lietas cerams vienmēr ies jums garām. Tomēr, ja esat jau piederīgs šai grupai, arī šādos gadījumos var no tā atbrīvoties. Iepazīstiet sadaļu Kredīts parādniekiem, lai iedziļinātos finanšu jautājumos, ja esat uz parādu sliekšņa.

Termini par patēriņa kredītu

Patēriņa kredīts ir viens no izplatītakājiem aizņēmuma veidiem. Varbūt tas ir tāpēc, jo piedāvātās summas ir diezgan apjomīgas un ar ilgstošāku atmaksas termiņu. Izzināsim ar šo kredīta veidu biežāk saistītos jēdzienus un tiksim skaidrībā, ko tie nozīmē.

Kredītbrīvdienas

Iespēja atlikt kredīta ikmēneša maksājumu uz norunāto laiku bez papildus komisijām un sodiem. Šī iespēja pastāv kredītiem ar ilgstošāku termiņu, piemēram 5 – 10 gadiem, un ar nosacījumu, ka dzīvē ir negaidīta situācija, kas mainīsies, t.i. trauma, īslaicīga darba zaudēšana utml.

Piemērs: Es palūdzu sava patēriņa kredīta maksājumiem kredītbrīvdienas 2 mēnešiem, jo esmu salauzusi kāju un nevaru tagad iziet uz darbu.

Pirmstermiņa atmaksa

Kredīta pilnīga atmaksa pirms tā izbeigšanas termiņa. Tas attiecas uz kredītiem ar noteiktu atmaksas termiņu, jo tikai šādiem aizdevumiem ir iespējama pirmstermiņa atmaksa. Šai iespējai var tikt piemērotas soda naudas par ko ir jālasa savā kredītlīgumā.

Piemērs: Es nolēmu savam 5 gadu ilgam kredītam veikt pirmstemiņa atmaksu pēc 3 gadiem. Sanāk 3. gada beigās man būs jāatgriež visa summa, kas būtu bijusi izkliedēta uz vēl 2 gadiem.

Pirmstermiņa atmaksas sods

Papildus maksājumi, kas tiek iekasēti, ja kredīts tiek atmaksāts pirms nozīmētā laika. Parasti tas tiek atrunāts patēriņa kredīta līgumā vai arī par to var jautāt savam kredītdevējam. Arī šis sods tiek izteikt procentuāli vai kā konstanta summa, atkarībā no aizdevēja lēmuma.

Piemērs: Kredītdevējs līgumā pieminējis, ka pirmstermiņa kredīta atmaksa paredz kompensācijas izmaksu aizdevējam 5% apmērā no atlikušās kredīta summas.

Esam iepazinušies ar būtiskiem terminiem, ko bieži var sastapt, piesakoties vai pētot patēriņa kredītu iespējas. Protams, mainoties klientu velmēm pēc finansējuma, patērētāju likumdošanai un pārējām lietām parādīsies arī jaunie jēdzieni, par kuriem mēs mēģināsim pēc iespējas ātrāk jūs iepazīstināt.

Scroll Up