Maksātnespēja

Maksātnespējas process – atbrīvošanās no parādu sloga

Parādi nav tā labākā dzīves daļa, un parasti cilvēki steidzas pēc iespējas ātrāk norēķināties ar kreditoriem. Taču mēdz gadīties situācijas, kad parādu atmaksa kļūst neiespējama – darba zaudēšanas vai veselības problēmu dēļ pietrūkst līdzekļu maksājumu veikšanai, un jauni rēķini un soda naudas krājas mēnešiem ilgi.

Ja aizņēmējam objektīvi pietrūkst līdzekļu, lai patstāvīgi segtu parādsaistības, viņam var būt pieejama maksātnespēja – procedūra, kas ļauj atbrīvoties no parādiem un noslēgt šo dzīves posmu ar minimāliem zaudējumiem.

kredits-paradniekiem-liste

 

kredits-auto-iegadei-netcredit-1024x683

Ko nozīmēfiziskās personas maksātnespēja”?

Latvijas Republikas maksātnespējas likums nosaka, ka ikviena persona, arī Latvijas nepilsoņi, kuri pēdējos sešus mēnešus bijuši deklarēti Latvijā, var pieteikt maksātnespēju. Priekšnoteikums ir vismaz 5000 EUR lielas parādsaistības vai parāds vismaz 10 000 EUR apmērā, ko nevar segt viena gada laikā.

Maksātnespēja privātpersonām nav pieejama izņēmuma gadījumos, piemēram, ja persona pēdējo 5 gadu laikā ir notiesāta par izvairīšanos no nodokļiem un citām tamlīdzīgām lietām.

Tāpat tas neattiecas uz šādām parādu kategorijām:

 • uzturlīdzekļi;
 • neatļautas darbības, piemēram, nodarītie zaudējumi;
 • nodrošinātās parādsaistības, ja parādnieks saglabā ieķīlāto īpašumu;
 • Administratīvā un Krimināllikuma paredzētie sodi.

 

Maksātnespēja privātpersonai: svarīgākais nosacījums

Parādniekiem ir jāņem vērā, ka maksātnespējas process privātpersonai nav universāls veids, kā atbrīvoties no lieliem parādiem jebkuros apstākļos. Maksātnespēja ir pieejama godprātīgiem aizņēmējiem, kuri ir nokļuvuši sarežģītā dzīves situācijā, piemēram, ir zaudējuši darbu vai saskārušies ar neieplānotiem apjomīgiem tēriņiem ārstēšanai u.tml. Maksātnespēja nav paredzēta parādniekiem, kuri var, bet negrib norēķināties ar kreditoriem pilnā apjomā.

Maksātnespēja vai parādu piedziņa?

Parādu piedziņa no privātpersonām un bankrota procedūra ir divi atšķirīgi procesi. Draudzīgākais variants parādniekam ir maksātnespēja, jo šī procesa ietvaros:

 • netiek bloķēts parādnieka bankas konts;
 • nepieaug parāda apjoms;
 • tiek noteikts parādu atmaksas termiņš, pēc kura atlikusī parādu daļa tiek anulēta.

Maksātnespēju ieteicams uzsākt termiņā, lai pēc tam nebūtu jāapmaksā parādu piedzinēju izdevumi. Labā ziņa fiziskajām personām ir tāda, ka viņi paši var ierosināt bankrota procedūru, negaidot kreditoru un parādu piedzinēju nākamos soļus.

Fizisko un juridisko personu maksātnespēja: dažādi mērķi, dažādas pieejas

Fiziskās personas maksātnespēja ir procedūra, kuras mērķis ir palīdzēt aizņēmējam likumīgi atbrīvoties no parādu sloga grūtos apstākļos, bet juridiskās personas maksātnespējas mērķis ir kreditoru prasību apmierināšana.

Fiziskās personas maksātnespēja ir pieejama bez starpnieku iesaistīšanas – to var uzsākt pats parādnieks, bet maksātnespējas process juridiskai personai ir nedaudz atšķirīgs. Uzņēmumu par parādiem var iesūdzēt tiesā arī kreditori un darbinieki, kuri ilgstoši nav saņēmuši darba algu.

 

Cik maksā parādu dzēšana?

Izmaksu ziņā privātpersonas maksātnespēja sastāv no obligātajām/nemainīgajām izmaksām un papildu izdevumiem. Neatkarīgi no kopējā parādu apjoma, parādniekam ir jārēķinās ar šādām obligātajām izmaksām:

 • depozīts 860 EUR (divas minimālās algas, 2019. gadā – 430 EUR);
 • valsts tiesas nodeva 70 EUR.

Kopējās obligātās izmaksas ir 930 EUR. Papildu izdevumus prasa maksātnespējas administrācija:

 • pieteikums tiesai par maksātnespējas procedūras pasludināšanu, +/- 400 EUR;
 • komunikācija ar administratoru, +/- 200 EUR;
 • saistību dzēšanas plāna izstrāde, +/- 400 EUR;
 • pieteikums tiesai par saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu, +/- 200 EUR;
 • pieteikums tiesai par atbrīvošanu no saistībām, +/- 300 EUR.

Kopumā procesa uzsākšana parādniekam izmaksā aptuveni 1500 EUR. Mūsu aprēķins ir balstīts uz pieņēmumu, ka parādniekam nepieder nekustamie īpašumi, kuģi, reģistrējami mājlopi un citas reģistrējamas lietas. Ja kāds no šiem priekšmetiem ir parādnieka īpašumā, tad ir jāvērtē, cik sarežģīts ir parādnieka mantiskais stāvoklis. No tā ir atkarīgs darba apjoms – jo sarežģītāks mantiskais stāvoklis, jo vairāk darba jāvelta dažādu dokumentu izstrādē.

Kāds ir process?

Maksātnespēja sākas ar parādnieka pieteikumu tiesā. Tiesa pasludina maksātnespēju un ieceļ maksātnespējas administratoru, un pēc tam sākas bankrota procedūra.

Tās ietvaros administrators apkopo informāciju par parādnieka mantu un kreditoriem, pārdod mantu, pret kuru var vērst piedziņu, un ienākumus atdod kreditoriem. Administratoram noslēdzot savu darbu, sākas maksātnespējas procedūras otrais posms – saistību dzēšana. 

Kā norisinās parādu dzēšana pēc bankrota?

Šī perioda laikā parādnieks strādā un atdod kreditoriem daļu no ienākumiem. Saistību dzēšana turpinās no sešiem mēnešiem līdz trīs gadiem. Pēc tam tiesa gatavo spriedumu, ar kuru pasludina, ka parādnieks nevienam vairs neko nav parādā. Saistību dzēšana turpinās:

Saistību dzēšanas procesa ilgums ir šāds: 

 • 6 mēneši: ja parādnieks spēj segt vismaz 50% no atlikušajām saistībām 
 • 1 gads: ja parādnieks spēj segt vismaz 35% no atlikušajām saistībām 
 • 1 gads un 6 mēneši: ja parādnieks spēj segt vismaz 20% no atlikušajām saistībām 

Ja parādnieks 1 gada un 6 mēnešu laikā nespēj segt pat 20% no atlikušajām saistībām, tad procesa ilgumu aprēķina šādi: 

 • 1 gads: ja atlikušās saistības¹ nepārsniedz 30 000 EUR 
 • 2 gadi: ja atlikušās saistības ir no 30 001 EUR līdz 150 000 EUR 
 • 3 gadi: ja atlikušās saistības pārsniedz 150 000 EUR 

Turklāt, parādniekam šajā laikā ir jāmaksā 1/3 no neto ienākumiem, bet ne mazāk kā 1/3 no minimālās mēnešalgas. Tātad vismaz 144 EUR mēnesī. Tas nozīmē, ka, labākajā gadījumā, pie 1.gada termiņa jāatmaksā 1 728 EUR, bet ļaunākajā gadījumā pie 3 gadu termiņa parādniekam kopā ir jāsamaksā saviem kreditoriem 5 184 EUR (144 x 36). 

Kādas ir kopējās izmaksas?

 1. gadā kopējās bankrota procedūras un saistību dzēšanas izmaksas ir aptuveni šādas:
 • valsts nodeva – 70 EUR
 • depozīts – 860 EUR
 • administratīvie izdevumi – 1500 EUR
 • summa saistību (daļējai) dzēšanai – no 1728 EUR līdz 5184 EUR

Kopējie minimālie izdevumi līdz pilnīgai atbrīvošanai no parādsaistībām:

no 4 158 EUR līdz pat 7 614 EUR

 

Piesakies konsultācijai un atbrīvojies no parādiem!

 

   

  Maksātnespējas pieteikums ir pirmais solis ceļā pie dzīves bez parādiem un stresa pilniem brīžiem. Ja Tavi parādi pārsniedz 5000 eiro, un esi pārliecināts, ka no saviem līdzekļiem nevarēsi šo summu atmaksāt, maksātnespēja var būt optimāls situācijas risinājums. Izmanto savu iespēju atbrīvoties no parādsaistībām legāli, operatīvi un ar mazākām iespējamām izmaksām!

  Biežāk uzdotie jautājumi

  Kas finansē fiziskās personas maksātnespējas procesu?

  Maksātnespējas process jāfinansē pašam parādniekam.

  Vai bankrota procedūra maznodrošinātajām personām ir bez maksas?

  Nē, jo maksātnespēja nav sociālā palīdzība. Ja personai nav līdzekļu maksātnespējas pieteikšanai, pēc informācijas par pieejamajiem pabalstiem ieteicams vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

  Vai maksātnespēja nozīmē, ka parādi nebūs jāatdod?

  Ne gluži, jo maksātnespēja sastāv no divām daļām – bankrota procedūras un saistību dzēšanas. Pat, ja parādsaistības nevar pilnībā segt objektīvu iemeslu dēļ, parādniekam ir pienākums ik mēnesi maksāt kreditoriem vismaz vienu trešdaļu no minimālas bruto algas termiņā no viena līdz trīs gadiem.

  Vai maksātnespēja ir vienīgais risinājums lielu parādu gadījumā?

  Šis process var būt piemērots, ja parādniekam nav iespēju segt kredītsaistības. Ja ienākumi ļauj veikt ikmēneša iemaksas visos kredītos, var apsvērt aizdevumu apvienošanu un pārkreditāciju.

  Vai informācija par manu maksātnespēju tiks publiskota?

  Lai gan fiziskās personas maksātnespējas reģistrs ir brīvi pieejams, tajā netiek atspoguļoti parādnieku personas kodi.

   

  ¹ Ar atlikušajām saistībām saprot tikai pamatparādu; procentus, līgumsodus utt. neskaita. 
  Scroll Up