Ātrie kredīti uz laiku nebūs pieejami 18 un 19 gadus veciem jauniešiem

Latvijas Nebanku kredīt devēju asociācijas (LNKA) biedri ir vienojušies, ka, sākot ar pirmdienu, 11. februāri, neizsniegs aizdevumus 18 un 19 gadus veciem jauniešiem. Šāds ierobežojums būs spēkā līdz brīdim, kamēr valsts izveidos vienotu kredītreģistru, kā arī nodrošinās iespēju
pārbaudīt personu ienākumu līmeni.

“Kopējais īpatsvars starp kredīt ņēmējiem, kas ir 18 un 19 gadus veci, ir neliels. Tie veido tikai 5% no kopējā skaita, turklāt arī atmaksas radītāji ir labi. Tomēr ņemot vērā, ka atsevišķi precedenti var radīt negatīvu ietekmi uz sabiedrību kopumā un šī ir sociāli jūtīga grupa, asociācijas biedri lēma par aizdevuma ierobežojuma noteikšanu līdz brīdim, kamēr valsts izveidos kredīt reģistru, dodot nebanku kredītdevējiem likumiskas tiesības pārbaudīt jauniešu maksātspēju,” norāda Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas vadītāja Baiba Fromane.


Salīdzināt ātros kredītus
Lai atpazītu tos aizdevējus, kas vienojušies īstenot atbildīgu biznesa praksi, tai skaitā neizsniegs kredītus 18 un 19 gadus veciem jauniešiem, asociācija ir izveidojusi atpazīstamības zīmi “Atbildīgs aizdevējs”. Tā ļaus ikvienam patērētājam pārliecināties, ka konkrētais uzņēmums ir pievienojies asociācijas izstrādātajam Labas prakses standartam, kas paredz nodrošināt kredītņēmējiem papildu aizsardzību un paredzamus sadarbības noteikumus.

Ātro kredītu maksātnespējas pārbaude

“Asociācijas biedru lēmums skaidri parāda, ka nebanku kredīt devēji ir uzsākuši nozares pašregulāciju, īsā laika posmā pārejot no vārdiem pie konkrētiem darbiem, lai ieviestu kredīt ņēmējiem papildu aizsardzības pasākumus. Tomēr joprojām nozarei ir svarīgs valsts atbalsts, lai sakārtotu tos jautājumus, kas ir tās kompetencē. Viens no tiem ir kredīt reģistra izveide maksātspējas pārbaudei, savukārt otrs virziens ir cīņa ar nelegālajiem kredīt devējiem, nosakot stingrākus sodus,” uzskata asociācijas vadītāja Baiba Fromane.

Kas notiksies tālāk ar ātrajiem kredītiem?

LNKA apvieno 12 nebanku kredīt devējus, pārstāvot uzņēmumus, kuriem ir vairāk nekā 80% no kopējās tirgus daļas. LNKA misija ir veidot uzticamu, sociāli atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi, ko pozitīvi novērtē patērētāji un valsts reglamentējošās institūcijas, vienlaikus respektējot nebanku finanšu risinājumu sniegtās iespējas ikviena indivīda un sabiedrības brīvai un nodrošinātai attīstībai.